Werkzaamheden

 • samenstellen van jaarrekeningen
 • duidelijke rapportage over tussentijdse cijfers met signalen over afwijkingen met voorgaande periodes of prognoses
 • voeren en begeleiden van de financiële administratie
 • opstellen van aangiften inkomstenbelasting
 • opstellen van aangiften vennootschapsbelasting
 • verzorgen van loonadministraties
 • verzorgen van aangiften loonheffingen en omzetbelasting
 • opstellen van balans-, resultaten- en liquiditeitsprognoses
 • opstellen van ondernemingsplannen
 • begeleiden bij financieringsaanvragen
 • belastingadviezen
 • bedrijfseconomische adviezen
 • investeringsbeslissingen
 • begeleiden van startende ondernemers
 • financiele planning (FFP gecertificeerd)
 • begeleiden van herstructureringen en reorganisaties